Vállalati külső és belső kommunikáció

Vállalati külső és belső kommunikáció

Kommunikáció a társaság külső és belső célcsoportjaival: a széles laikus és a szakmai közvéleménnyel, a fogyasztókkal és a sales hálózattal, a laikus és szaksajtóval, a befektetőkkel és tulajdonosokkal, az iparági szervezetekkel, a kormányzattal és a helyi önkormányzatokkal, a társaság működését szabályozó és ellenőrző hatóságokkal, a társaság környezetében élő lakossággal, a környezetvédő és egyéb civil szervezetekkel, érdekcsoportokkal, a piaci elemzőkkel és véleményvezérekkel, illetve a társaság alkalmazottaival, érdekvédelmi szervezeteivel.

Corporate identity, szervezeti kultúra, corporate image és brand, corporate design, illetve vezetői-alkalmazotti kapcsolatok, vezetői-érdekképviseleti kapcsolatok, vezetői-tulajdonosi kapcsolatok, belső szervezeti (vertikális-horizontális és/vagy szervezeti egységek, anya- és leányvállalatok közötti) kapcsolatok.