Szervezeti és vállalati

Szervezeti és vállalati kommunikáció

Vállalati külső és belső kommunikáció

Kommunikáció a társaság külső és belső célcsoportjaival: a széles laikus és a szakmai közvéleménnyel, a fogyasztókkal és a sales hálózattal, a laikus és szaksajtóval, a befektetőkkel és tulajdonosokkal, az iparági szervezetekkel, a kormányzattal és a helyi önkormányzatokkal, a társaság működését szabályozó és ellenőrző hatóságokkal, a társaság környezetében élő lakossággal, a környezetvédő és egyéb civil szervezetekkel, érdekcsoportokkal, a piaci elemzőkkel és véleményvezérekkel, illetve a társaság alkalmazottaival, érdekvédelmi szervezeteivel.

Corporate identity, szervezeti kultúra, corporate image és brand, corporate design, illetve vezetői-alkalmazotti kapcsolatok, vezetői-érdekképviseleti kapcsolatok, vezetői-tulajdonosi kapcsolatok, belső szervezeti (vertikális-horizontális és/vagy szervezeti egységek, anya- és leányvállalatok közötti) kapcsolatok.

Stratégiai tervezés és tanácsadás

Bármely kommunikációs feladat csak akkor értelmezhető helyesen, ha az adott szervezet (személy vagy márka) stratégiai céljainak, érdekeinek bonyolult rendszerébe állítjuk. Ha megvizsgáljuk, milyen helyzetben van jelenleg, mik az erősségei, a gyengeségei és a lehetőségei, milyen potenciális veszélyekkel kell szembenéznie? Milyen a viszonya saját célközönségeivel, azoknak milyen attitűdjei és motivációi vannak, milyen percepciók élnek róla a közvélemény egyes szegmenseiben, milyen percepciókat dédelget önmagában önmagáról és a közvéleményről? Ha ezt jól ismerjük, akkor és csak akkor tudjuk kitűzni a reálisan elérhető kommunikációs célokat, megfogalmazni a stratégiát, akkor és csak akkor tudjuk megmondani, milyen integrált kommunikációs módszereket és eszközöket célszerű alkalmazni a kiválasztott célok eléréséhez.

Minden egyéb megközelítés számunkra nem egyéb, mint hazárdjáték a Megbízó rizikójára a Megbízó pénzén.

Kríziskommunikáció

Válsághelyzetekre való felkészülés, válságkommunikációs átvilágítás és válságkommunikációs kézikönyv kidolgozása, betrénelése. A kommunikációs monitoring és kockázatelemzés rendszereinek kiépítése és működtetése, válsághelyzetek kommunikációs kezelése. Kapcsolattartás a krízisek által érintett célcsoportokkal: a rendkívüli esemény kárvallottjaival és családtagjaikkal, a sajtóval, a közvetlen kárelhárítást és mentést végző szervezetek képviselőivel, a sajtóval és a széles közvéleménnyel, a társaság működését szabályozó és az ügyben eljáró hatóságokkal, a társaság üzleti partnereivel, a befektetőkkel és tulajdonosokkal, a kormányzattal és a helyi önkormányzatokkal, a társaság környezetében élő lakossággal, a környezetvédő és egyéb civil szervezetekkel, érdekcsoportokkal, illetve a társaság alkalmazottaival, érdekvédelmi szervezeteivel.

Marketingkommunikáció

Stratégiai, illetve promóciós vagy taktikai célú kommunikáció a marketing célcsoportokkal, a fogyasztókkal, a fogyasztói közösségekkel és szervezetekkel, az értékesítési, kereskedelmi hálózat képviselőivel. Termékek, szolgáltatások, márkák építése és kezelése, B2C és B2B, ATL, BTL és marketing PR. Korszerű, interaktív technológiák, fogyasztói közösségépítés, fogyasztók által szerkesztett online tartalmak (user-generated content), virtuális közösségek és internetes tévé- és rádióadások révén végzett kommunikációs tevékenység, gerilla marketing.

CSR menedzsment és kommunikáció

CSR audit és fenntarthatósági (CSR) stratégiák és felelősségi rendszerek kidolgozása, CSR akciók tervezése, benchmarking, stakeholder-ek beazonosítása és feltérképezése, CSR teljesítménymenedzsment, CSR kódexek, szabályzatok készítése és fejlesztése, CSR projektek támogatása, külső és belső CSR kommunikáció, fenntarthatósági (CSR) jelentések és pályázatok készítése, CSR médiakapcsolatok, CSR honlapok kezelése.

Változáskommunikáció

Átalakulás előtt vagy alatt álló szervezetek kommunikációja: vezetőváltás, új társasági stratégia, jelentős átszervezések és/vagy leépítések, új motivációs és teljesítményértékelési rendszerek bevezetése, vállalati kultúra kommunikáció, egyesülés, felvásárlás, kiválás, jelentős tulajdonosváltás, új hatósági szabályozás stb. Kommunikáció az átalakulás által közvetlenül és közvetve érintett, illetve annak sikerét, eredményességét befolyásolni képes célcsoportokkal: felső és középvezetés, alkalmazottak és érdekképviseleti szervezeteik, munkahelyi véleményvezérek, tulajdonosok és befektetők, szakmai sajtó és közvélemény stb.

Pénzügyi kommunikáció (befektetői kapcsolatok)

Befektetői és befektetési kapcsolatok, részvényesi kapcsolatok, pénzügyi szervezeti kapcsolatok, pénzügyi marketingkommunikáció. M&A, IPO, pénz- és tőkepiaci tranzakciók kommunikációja, éves jelentések és negyedéves gyorsjelentések, profit warnings,  társasági közgyűlések kommunikációs kezelése.

Public Affairs

Kormányzati kapcsolatok, önkormányzati kapcsolatok, érdekképviseleti kapcsolatok, kisebbségi kapcsolatok, civil szféra kapcsolatok (NGO), társadalmi ügyek kezelése – Issue Management, iparági kapcsolatok (Industry Relations), szakmai kapcsolatok (Professional Relations).