Kríziskommunikáció

Kríziskommunikáció

Válsághelyzetekre való felkészülés, válságkommunikációs átvilágítás és válságkommunikációs kézikönyv kidolgozása, betrénelése. A kommunikációs monitoring és kockázatelemzés rendszereinek kiépítése és működtetése, válsághelyzetek kommunikációs kezelése. Kapcsolattartás a krízisek által érintett célcsoportokkal: a rendkívüli esemény kárvallottjaival és családtagjaikkal, a sajtóval, a közvetlen kárelhárítást és mentést végző szervezetek képviselőivel, a sajtóval és a széles közvéleménnyel, a társaság működését szabályozó és az ügyben eljáró hatóságokkal, a társaság üzleti partnereivel, a befektetőkkel és tulajdonosokkal, a kormányzattal és a helyi önkormányzatokkal, a társaság környezetében élő lakossággal, a környezetvédő és egyéb civil szervezetekkel, érdekcsoportokkal, illetve a társaság alkalmazottaival, érdekvédelmi szervezeteivel.