Fák a jövő generációiért

Fák a jövő generációiért

A földi élet alapja a biológiai sokféleség. A tiszta édesvizet és levegőt a termékeny talajt is élőlények milliárdjai állítják elő. Ennek az örökös körforgásnak kiemelkedő szereplői a fák az erdőségek.A szülőföld iránti szeretet és a nemzedékek közötti szolidaritás jegyében kezdeményezést indított a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes. A “Fák Nemzetünk Jövő Generációiért” nevű országos program keretein belül a helyi közösségek minden magyar gyermek születésénél egy-egy fát ültetnének.

A “Fák Nemzetünk Jövő Generációiért” program többek között egy olyan szerkezetváltó, megelőző környezetpolitikához kíván hozzájárulni, amely az egész társadalmat környezetbarát irányba tereli. Célja, hogy a felnövekvő nemzedékek is jobban kötődjenek természeti környezetünk védelméhez. Minden egyes fa ültetésével hozzájárulunk az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az egészséges városi környezet kialakításához.