Boldogtalanul

Boldogtalanul

A boldogság meghatározásának kérdése szorosan összefügg olyan mutatókkal is, mint a szabadidő-mennyiség, a munkahellyel való elégedettség. Míg a franciákra életművészként tekintünk, akik csak az étkezésre átlagban napi két órát fordítanak, addig a magyarok idejük nagy részét a tévé előtt töltik. Kimutatható, hogy minél többet tévézik valaki, annál boldogtalanabb.

Az ember annak örül, azt becsüli meg, ami értékes, vagyis azt, amit értékesnek tart. Az értékek rendjét viszont sokszor nem mi magunk, hanem a környezetünk írja elő, diktálja számunkra. Ha egy társadalomban az egészség, a béke és a szeretet az általánosan elfogadott érték, akkor az ott élő emberek örülnek, ha egészségben, békében és szeretetben élnek. Ha viszont az anyagi javak megszerzése vagy a mások feletti hatalmaskodás vágya vezérli az embereket, akkor ott a versengés, az irigység és a gyűlölet szelleme kerekedik felül.