Stratégiai, külső és belső vállalati kommunikáció

Napjainkra óriásit nőtt a professzionális kommunikáció szerepe: munkaidőnk közel 80%-át kommunikációval töltjük, egy cég piaci értékének pedig akár 40%-át is adhatja a vállalati hírnév.

A kommunikáció csak akkor lehet hatékony, és egyes szegmensei csak akkor értelmezhetőek helyesen, ha az adott szervezet, személy vagy márka stratégiai céljainak, érdekeinek bonyolult rendszerébe állítjuk.

A stratégiai alapok kidolgozását követően építjük fel a vezető multinacionális és magyar nagyvállalatok, országos szervezetek külső és belső kommunikációját.

 • Stratégiai tervezés és tanácsadás

  • Corporate Identity – egyedi vállalati arculat kialakítása
  • PR-, kommunikációs és marketingstratégia tervezése és kivitelezése
 • Vállalati külső és belső kommunikáció

  • kommunikáció a külső és belső célcsoportokkal – többek között a széles laikus és a szakmai közvéleménnyel, a hatóságokkal, illetve a társaság alkalmazottaival és érdekvédelmi szervezeteivel
  • szlogenek, sajtóanyagok, vállalati hírlevelek és brosúrák szövegének elkészítése, szerkesztése és kivitelezése
 • Marketingkommunikáció tervezése és kivitelezése

  • termékek, szolgáltatások, márkák építése és kezelése
  • stratégiai, illetve promóciós vagy taktikai célú kommunikáció a célcsoportokkal, a fogyasztókkal, a fogyasztói közösségekkel és szervezetekkel, az értékesítési, kereskedelmi hálózat képviselőivel
  • B2C és B2B, ATL, BTL és marketing PR – sajtóanyagok megírása és sajtómegjelenések szervezése
  • korszerű, interaktív technológiák, fogyasztói közösségépítés, fogyasztók által szerkesztett online tartalmak (user-generated content), virtuális közösségek és internetes tévé- és rádióadások révén végzett kommunikációs tevékenység, gerillamarketing
 • Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR)

  • CSR-audit, valamint fenntarthatósági (CSR-) stratégiák és felelősségi rendszerek kidolgozása
  • CSR-akciók tervezése, benchmarking, stakeholderek beazonosítása és feltérképezése
  • CSR-teljesítménymenedzsment, -kódexek, -szabályzatok készítése és fejlesztése
  • CSR-projektek támogatása
  • külső és belső CSR-kommunikáció
  • fenntarthatósági (CSR-) jelentések és pályázatok készítése
  • CSR-médiakapcsolatok, CSR-honlapok szervezése és menedzselése
 • Pénzügyi kommunikáció

  • kommunikáció a befektetői és befektetési, részvényesi és pénzügyi szervezeti kapcsolatokkal
  • pénzügyi marketingkommunikáció
  • M&A, IPO, pénz- és tőkepiaci tranzakciók kommunikációja
  • éves jelentések és negyedéves gyorsjelentések, profit warnings, társasági közgyűlések kommunikációs kezelése
 • Public Affairs

  • kormányzati, önkormányzati, érdekképviseleti, kisebbségi kapcsolatok kezelése
  • iparági (Industry Relations) és szakmai kapcsolatok (Professional Relations) kezelése
  • NGO-kapcsolatok (civil szféra) és társadalmi ügyek (Issue Management) kezelése
 • Kríziskommunikáció

  • válsághelyzetekre való felkészülés, válságkommunikációs átvilágítás, válságkommunikációs kézikönyv kidolgozása és végrehajtása
  • a kommunikációs monitoring és kockázatelemzés rendszereinek kiépítése és működtetése
  • válsághelyzetek kommunikációs kezelése
 • Változáskommunikáció

  • átalakulás előtt vagy alatt álló szervezetek kommunikációjának kidolgozása és végrehajtása