Kreativitás

Kreativitás

Ha rendszeresen jelentkező, rutinszerűen megoldandó feladattal találjuk szembe magunkat, könnyen elboldogulunk. De mit teszünk akkor, ha az élet szokatlan, váratlan problémák elé állít bennünket? A bonyolult helyzetek gyors felismerését és az újszerű, ötletes megoldási lehetőségek megtalálását hívjuk kreativitásnak.

De kit is tartunk kreatívnak? Azt, aki találékony, leleményes, ötletes vagy éppen csavaros eszű és gyors áttekintő képességgel rendelkezik? Jól konkretizálható a kreativitás megléte például a költők vonatkozásában, ami a találó versrímek keresésében és kiválasztásában nyilvánul meg. A különböző logikai, fejtörő feladványok megoldása során talán még inkább megnyilvánulnak a kreativitás ismérvei, ugyanis egy sor lehetséges változatot kell végiggondolni, amíg eljutunk a megoldáshoz.