Közös sors, közös felelősség

Közös sors, közös felelősség

Környezeti pusztulás, demográfiai robbanás, kiapadó energia- és nyersanyagforrások. Az emberi civilizáció fejlődése fordulóponthoz érkezett.

A mostani körülmények között sem a ma élő hétmilliárdnyi, sem a 2050 környékén várható kilencmilliárdnyi ember szükségleteit nem lehet kielégíteni – ehhez a rendelkezésünkre álló Föld nem elegendő. Mit hoz a jövő? Hogyan lehetne és hogyan kellene felkészülni rá?

A fenntarthatóság tehát arról szól, hogy megóvjuk, gyarapítsuk közösségi, emberi, környezeti és gazdasági értékeinket az utánunk következő generációk számára. Ez közös felelősségünk, ami csak akkor lehet sikeres, ha nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt összefogunk.