Iskolakerülők

Iskolakerülők

Valljuk be őszintén, milyen bizsergető érzés volt egy–egy napot ellógni a suliból. Aztán persze ki-ki képességei szerint igyekezett pótolni az elmaradt tanagyagot. Ma már nem érdemes felhalmozni az igazolatlan hiányzásokat, ugyanis, ha ez megtörténik, nemcsak a lemaradás következményeivel kell számolni. Ha a hiányzások a jogszabályban meghatározott időnél többet érnek el, komoly, a szülőket is érintő szankciókra lehet számítani. Ha ugyanis a gyermek a kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul több mint ötven órát mulaszt, az adott település jegyzője elrendelheti védelembe vételét és akár a teljes iskoláztatási támogatást is felfüggesztheti.

Egyre nyilvánvalóbbá válik az összefüggés a kihagyott órák száma, a diákok tudásszintje, a továbbtanulási esélyek és a későbbi munkalehetőségek között. Egy ország erejét nem csak a gazdasági erőforrásai határozzák meg, hanem az oktatási rendszer sikeressége és az ennek során megszerzett, munkaerőpiacon is érvényesíthető tudás.